Tehnični opis

Nova soseska obsega 13 zemljišč v izmeri od 312m2 do 733m2. Na zemljiščih se razvrstijo 4 različni tipi hiš. Tri tipi samostojne hiše in en tip stanovanjskega dvojčka. Tlorisne površine objektov se gibljejo od 120m2  do 170m2. Vse stanovanjske hiše so zasnovane tako, da nudijo optimalne življenjske pogoje za minimalno 4 - člansko družino. Vse enote imajo v celoti ali vsaj delno pokrito zunanjo teraso ter pokrit balkon. Pred vsako enoto sta predvideni vsaj dve parkirni mesti.

Skupna širina nove ceste, ki napaja 10 objektov znaša 7m. Ob 5 - metrskem cestišču poteka 2m širok hodnik za pešce obogaten z drevoredom.